Skip to main content
WiFi4EU, la subvenció per oferir wifi de qualitat per a tota Europa.

WiFi4EU, la subvenció per oferir wifi de qualitat per a tota Europa

La comissió Europea vol, durant 2018 i 2019, millorar la connexió wifi en els espais públics dels diferents països comunitaris amb la subvenció WiFi4EU.

Amb un pressupost 120 milions d’euros, l’ajuda Europea WiFi4EU vol poder instal·lar equips wifi d’última generació amb els quals proveir d’internet als centres de la vida pública.

L’objectiu primordial és beneficiar la població i als visitants de les ciutats amb una connexió pública d’alta velocitat i gratuïta, la UE vol arribar a milers de comunitats locals, es calcula que a 2020 podrien arribar a ser, almenys, de 6.000 a 8.000 comunitats.

Tots els municipis i ens públics poden sol·licitar la WiFi4EU. Amb aquesta contribució es vol cobrir els costos de les instal·lacions, en canvi, el beneficiari haurà de costejar la connexió a internet i el seu manteniment, durant un període mínim de tres anys.

Per sol·licitar la WiFi4EU la Unió Europea deixa clar que vol desenvolupar un procés senzill, simplificant al màxim la gestió  burocràtica, per a això es comptarà amb sol·licituds en línia, pagaments mitjançant bons i requisits de control lleugers.

L’ajuda serà assignada per ordre d’arribada i per poder optar a ella, els municipis candidats, no han de disposar d’un servei wifi, públic o privat gratuït, de característiques similars.

La convocatòria s’obre a principis de 2018 i GENTIC, en línia amb la iniciativa de la Comunitat Europea, vol promoure l’ús i la implementació del wifi públic d’alta velocitat.

Tots els ens i  administracions públiques que vulguin tenir més informació sobre aquesta contribució europea tenen l’oportunitat d’assistir als esdeveniments informatius que se celebraran pròximament en diferents ciutats de Catalunya.

Jornada informativa sobre la subvenció europea WIFI4EU per Ajuntaments i Municipis

Aquesta jornada informativa, organitzada per la Generalitat de Catalunya i en la que participa Gentic, Cambium Networks i Sintelec té lloc avui, dijous 25 de gener de 2018 de 10 a 11:30, i proporcionarà informació detallada als ajuntaments i municipis sobre el projecte WiFi4EU, en què consisteix la subvenció i quin és el procediment per fer les sol·licituds.

Subvenció, WiFi4EU