Skip to main content
Hotel digital GENTIC

Les 4 claus de la digitalització al món de l’hosteleria

SERHS Serveis ens porta les claus de la digitalització al sector de l’hosteleria.

Amb la recuperació progressiva de l’impacte econòmic de la crisi de la COVID19, el sector hoteler s’enfronta a un enorme desafiament per poder restablir la normalitat en el negoci. A més, el repte és doble ja que ha de mantenir la seguretat i continuar oferint una gran experiència al client. Aquestes són les claus per afrontar aquests reptes:

1. Eliminació del paper

En observar els molts avenços recents, la digitalització s’ha convertit en el centre d’atenció de tots els àmbits de la vida, però molts processos típics dels hotels encara es basen en paper: formularis de check-in i check-out dels hostes, registres d’empleats, fulls de operacions, factures de proveïdors, informes de vendes i rebuts efectius. Avui dia, aquest enfocament ha canviat per complet, els hotels s’estan movent cap a allò digital i sense contacte en tots els aspectes. Afortunadament, tant la signatura digital com la gestió documental al núvol, poden jugar un paper important per brindar als clients la millor experiència.

2. Registres digitals

Les noves tecnologies com la signatura electrònica permeten escenaris més segurs, com registrar les dades dels treballadors o clients, guardar la documentació en format digital i signar-la quan sigui necessari. Són només alguns dels exemples en què aquest canvi pot ajudar el sector de l’hostaleria. Es poden realitzar firmes biomètriques en una tauleta d’un contracte, aprovar una factura en un telèfon intel·ligent amb una signatura remota, fitxar l’entrada i la sortida del nostre personal i consultar els marcatges des d’una aplicació remota, o simplement consultar la informació documental des de qualsevol dispositiu i en qualsevol lloc… tot plegat són exemples d’una correcta digitalització de processos d’un hotel o restaurant.

A nivell mundial, s’ha debatut en profunditat l’impacte de la pandèmia al sector de l’hostaleria, així com les estratègies de resposta i recuperació per a la represa de l’activitat. Fins i tot el mateix govern espanyol ha anunciat una llei per enfortir el sector en relació a la seguretat davant de la COVID19, permetent als hotels l’ús de mitjans digitals per als registres dels establiments. D’aquesta manera, la digitalització permet unir seguretat i efectivitat amb total validesa legal.

3. Adaptabilitat

Cada vegada més hotels confien en la tecnologia per posicionar els seus serveis al mercat. Atès que els consumidors ho valoren en tots els aspectes de les nostres vides, és important oferir serveis que s’adaptin a les seves necessitats i preferències: la signatura digital o biomètrica en una tauleta o telèfon mòbil, per exemple, proporciona un valor addicional per a la marca i redueix costos ineficients, a més de fer funcions de consulta de la informació molt més eficaces. L’automatització i la traçabilitat dels processos són altres dels punts forts de l’aplicació de la digitalització a l’hostaleria.

4. Seguretat i legalitat

Els programes de vacunació s’estenen per tot el món i la indústria del turisme es comença a activar. La relació entre els hotels i restaurants amb els seus clients i empleats s’està tornant cada cop més digital. Però passa a tots els sectors econòmics.

En termes de seguretat i certesa legal, les solucions digitals han esdevingut una eina simple per als empleats i la gerència. Realment es preocupen per la seguretat, i augmenten l’oportunitat perquè les organitzacions mantinguin el compliment de les regles i els procediments de seguretat, tant de la COVID19 com dels processos digitals.

Per obtenir més informació sobre SERHS Serveis i les seves solucions, visiteu aquest enllaç.