Skip to main content
Una Intel·ligència Artificial que imita el cervell humà resol el 66,6% dels reCAPTCHA.

Una Intel·ligència Artificial resol el 66,6% dels CAPTCHAs

L’empresa americana Vicarious ha desenvolupat una xarxa neuronal artificial que s’assembla al cervell humà i que és capaç de resoldre dues de cada tres reCAPTCHA de Google.

La tecnologia segueix evolucionant cada dia de forma més ràpida, des de fa un temps les investigacions es centren en el desenvolupament de Intel·ligències Artificials y que aquestes siguin capaces d’actuar com éssers humans.

L’empresa Vicarious està desenvolupant una intel·ligència artificial anomenada Recursive Cortical Network (RCN). Per desenvolupar RCN es va crear un sistema informàtic capaç d’imitar neurones, aquestes neurones artificials reprodueixen les accions que poden de fer les reals.

Aquesta xarxa neuronal pot resoldre problemes com els captchas, ja que té la qualitat d’aprendre dels seus errors i alterar el patró de connexions per buscar noves formes de solucionar els problemes. RCN ha estat capaç de resoldre els captchas al poder reproduir la manera com el cervell humà és capaç de detectar els objectes mitjançant formes i contorns.

Els captchas, sigles que en català volen dir “prova de Turing completament automàtica i pública per diferenciar ordinadors de humans”, són el mètode més utilitzat a la xarxa per verificar que els usuaris a una web són persones reals. Aquestes eines digitals es consideren fallides quan una màquina l’aconsegueix resoldre l’1% de la vegades que ho intenta. En el cas de la intel·ligència artificial RCN, ha aconseguit resoldre un 66,6% dels captchas de Google, 64,4% dels captchas de BotDetect, 57,4% Yahoo i el 57,1% del PayPal.

A paraules dels mateixos investigadors “els capthcas basats en text s’estan quedant obsolets”, cal buscar noves formes de protecció i, al seu torn, aquest estudi demostra els, cada vegada més importants, avenços en intel·ligència artificial que poden ser utilitzats en un futur molt proper a la robòtica per obtenir màquines més intel·ligents i autònomes.

Llegeix més sobre el tema: Notícia original de Portaltic per a Europa Press

Captchas, Vicarious