Skip to main content

Els 4 valors que defineixen un/a especialista TIC

Una persona especialista TIC és el professional encarregat de dissenyar i mantenir els sistemes usats per emmagatzemar, processar i enviar la informació. Un ampli espectre d’estudis acadèmics es troben dins aquesta àrea, que van des del suport de l’inventari d’una llibreria fins a la manipulació d’equipament logístic.

Amb l’auge de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), s’ha fet cada vegada més necessari comptar amb persones expertes capacitades en aquesta àrea dins el món professional.

Pel que fa al desenvolupament de sistemes, els professionals tenen la tasca de considerar com serà usat el sistema, qui el farà servir i quins canvis poden arribar a necessitar-se en el futur. Alhora, aquests han de tenir en compte quins són els canvis o actualitzacions que haurien d’implementar-se en un futur.

Reprenent l’exemple de la llibreria, els llibres i arxius a gestionar poden canviar, per tant, el sistema ha de ser prou flexible com per a adaptar-se a aquestes modificacions.

La instal·lació de components de tecnologia informativa també és una gran part de la feina d’un expert en TIC. Això pot incloure fer recomanacions de programari i maquinària a un client, així com realitzar la instal·lació personalment.

Un cop feta la instal·lació, l’especialista TIC ha de revisar-la contínuament. Per això mateix és indispensable un entrenament del personal encarregat d’aplicar-la. Algunes empreses mantenen un departament TIC en plantilla per tal d’oferir un manteniment i suport constants. Això succeeix especialment en grans corporacions amb sistemes molt complexos.

Posseir una actitud voraç envers l’aprenentatge pot esdevenir un factor diferencial a l’hora de convertir-te en un especialista TIC.
Posseir una actitud voraç envers l’aprenentatge pot esdevenir un factor diferencial a l’hora de convertir-te en un especialista TIC.

Quins valors defineixen un especialista TIC?

La tecnologia avança a passos de gegant, i és un dels camps laborals amb millors prospectes i potencial de guany econòmic, de manera que no sorprèn que el nombre d’interessats en formar-se en la matèria hagi augmentat exponencialment. No obstant això, pot ser difícil conèixer on començar. Aquí et deixem uns quants elements claus per posar-te en marxa:

Coneixement

Molts professionals TIC tenen experiència en diverses àrees com la computació, la ciència, l’enginyeria, les matemàtiques i la tecnologia. Disposar de coneixements en aquestes matèries et donarà avantatge sobre els altres professionals. Malgrat tot, no pots aturar-te aquí. És imprescindible estar al corrent de les noves tendències com la robòtica, les plataformes mòbils i internet.

Professionalitat

Un especialista TIC ha de ser considerat pels seus clients com algú competent, ètic, hàbil, acurat i responsable. Qualsevol persona interessada a formar-se en les TIC, ha de saber dominar aquestes facetes personals. Això comporta ser estricte i disciplinat sobre la metodologia de treball implementada, a més d’esforçar-se cada dia per aconseguir els objectius plantejats.

Formació

Iniciar-se en el món de les TIC requereix un entrenament i aprenentatge constants. Hi ha una gran diversitat de certificacions, cursos i formacions on preparar-se per ingressar amb força dins el mercat laboral.

Optimisme

L’actualitat del sector TIC està plena d’oportunitats, i el futur és prometedor. Els pronòstics afirmen que els llocs de treball dins l’àmbit de les TIC augmentaran fins a un 20% en dos anys. La tecnologia s’ha tornat essencial dins el món empresarial, cosa que significa que el sector no deixarà de créixer i els experts en TIC seran més necessaris que mai.

Les TIC comprenen una gran diversitat de disciplines que requereixen una àmplia gamma d’habilitats i coneixements. Les tecnologies de la informació són avui en dia una part essencial de la societat, les finances, la salut i la seguretat.

Posseir una actitud voraç envers l’aprenentatge pot esdevenir un factor diferencial a l’hora de convertir-te en un especialista TIC.

Article Original

El nostre butlletí