Skip to main content
Barcelona, una de les 25 ciutats més tecnològiques del món.

Barcelona, una de les 25 ciutats més tecnològiques del món

El World Economic Forum, Business Insider i 2thinknow, en el seu rànquing sobre ciutats més tecnològiques del món, col·loquen a Barcelona en el lloc 24.

La població de les grans ciutats segueix creixent, actualment més del 50% de la població viu en ciutats de més de 300.000 habitants i al 2030 serà del 60%, segons dades de l’ONU.

Segons Business Insider, les ciutats que floriran en el futur són aquelles ciutats connectades i dissenyades a partir de la tecnologies en alt nivell, aquestes ciutats són les que permetran als seus ciutadans seguir creixent i innovant.

Amb aquest objectiu en ment aquesta publicació, en conjunt amb la signatura 2thinknow (empresa especialitzada en l’anàlisi de ciutats innovadores) han realitzat un rànquing en el qual s’han classificat a les ciutats de més alta tecnologia a nivell mundial.

2thinknow va triar 10 factors relacionats amb l’avanç tecnològic, inclosos el nombre de patents presentades per càpita, noves empreses, capitalistes tecnològics, classificació en altres conjunts de dades d’innovació i el nivell d’ús de telèfons intel·ligents, i els va classificar en una llista de 85 ciutats en conseqüència.

Barcelona, seguint aquests criteris, va ser seleccionada com la ciutat número 24, situant-se per davant de Washington DC. Barcelona ha destacat per l’ús i la importància que se li ha donat al telèfon intel·ligent, com aquest cada vegada està més integrat a la ciutat i aporta més informació als seus usuaris. També s’ha destacat de la ciutat comtal com ha crescut el nombre de dissenyadors industrials, això promet un futur cada vegada més tecnològic per a la ciutat.

Barcelona també ha destacat en altres rànquings per la seva qualitat i la seva aposta pel sector tecnològic destacant, sobretot, per ser el referent al sud d’Europa pel que fa a creixement tecnològic i destaca, també, per la seva aposta decidida en la celebració dels majors esdeveniments tecnològics.

Barcelona, Smart Cities