Skip to main content
Les patents produïdes s'han reduït en un 60% a Espanya.

Les patents produïdes s’han reduït en un 60% a Espanya

La Fundació Alternatives denuncia una reducció del nombre de patents i retallades en el pressupost d’investigació a Espanya en els últims nou anys.

L’informe, realitzat per 12 científics espanyols destacats, indica els problemes que existeixen en el sistema espanyol de ciència i tecnologia. Els problemes més importants són:

Baixa quantitat d’investigadors: Al territori espanyol la taxa d’investigadors és de 0,68 per cada cent habitants empleats (la mitjana Europea es de 0,79).

Reducció del finançament públic: Segons l’estudi realitzat per la Fundació Alternatives, en els últims nou anys hi ha hagut una reducció superior al 30% en el finançament per l’I+D a Espanya. Cal afegir que el territori Espanyol ha estat el país occidental que més ha retallat en aquest sector.

Internacionalització del sector: El sector de la investigació s’ha internacionalitzat, això provoca que augmentin els estudis conjunton amb diversos països i, al seu torn, que hi hagi una fugida de talent cap a països més avançats científicament.

El resultat de totes aquestes condicions ha provocat que el nombre d’articles d’investigadors espanyols en revistes especialitzades, que són de gran repercussió internacional, s’hagi reduït de forma notable.

Però no només els articles s’han vist reduïts, el nombre de patents també s’ha vist minvada. El nombre de patents produïdes s’ha reduït un 60%.

Els problemes relacionats amb les patents no acaben a la subvenció per a la seva investigació. Per aconseguir vendre una patent l’investigador, en molts casos, ha de convertir-se en empresaris i pagar-les despeses del seu desenvolupament.

Per aconseguir vendre una patent l’investigador, en molts casos, ha de convertir-se en empresaris i pagar-les despeses del seu desenvolupament.

A Espanya hi ha diferents problemes a l’hora de seguir endavant amb una investigació, que pot constituir en un producte o servei innovador. Els centres que han finançat les investigacions són els que analitzen la viabilitat d’aquesta com a producte final, si el centre determina que el resultat pot ser dubtós i la patent pot comportar riscos el centre cedeix els drets. L’investigador, per tant, haurà de córrer amb les despeses de portar-la endevant, però el centre investigador no ha renunciat als ingressos. En el moment en què es ven el producte o servei resultant de la patent, els centres públics o empreses privades reben un percentatge en concepte de royalties (en el cas del Consell Superior d’Investigacions Científiques, un 30%).

Moltes empresa no inverteixen en la compra de patents pels llargs processos que produeix la negociació de preus amb els investigadors, produïts per l’obligació de pagament dels royalties.

I+D, patents