Skip to main content
Tertúlia Digital i Gentic inicien Babel21

Tertúlia Digital i Gentic inicien Babel21

Babel21 és un estudi sobre les empreses, l’idioma i la globalització basat en entrevistes a responsables de grans empreses catalanes, i a directius d’institucions relacionades amb l’exportació.

Tertúlia Digital, l’Associació Catalana per a la divulgació i difusió de les TIC i GENTIC, l’associació d’empresaris TIC de Catalunya organitzadora del #GENTICDAY, han establert un acord per realitzar una sèrie d’estudis sobre l’estat actual de la transformació digital, que permetin analitzar i avaluar la situació de les empreses -dels sectors tradicionals- en relació al seu grau d’implicació en la transformació digital i ajudar així als seus associats -i al sector- a conèixer més exactament la situació i les necessitats del mercat.

Tertúlia Digital i Gentic inicien Babel21.

Babel21, el primer d’aquests estudis, està focalitzat en conèixer com s’utilitzen les possibilitats de la diversitat lingüística pel que fa a la internacionalització, traducció i localització dels continguts, productes i serveis de les empreses en les seves relacions amb els mercats exteriors.

Tradueixen, utilitzen només l’anglès o aprofiten adequadament les possibilitats que ofereix la diversitat lingüística a Europa? I en el cas que tradueixin i intentin adaptar i localitzar els seus continguts a las particulars caraterístiques de cada país, com ho fan ? Deixen la tasca en mans d’algun directiu que diu conèixer bé la llengua de destinació perquè va viure en aquell país un parell d’anys? Recorren a eines de traducció automàtica, sol·liciten l’ajuda d’empreses especialitzades o utilitzen els serveis de les agències públiques com ACCIÓ o ICEX?

L’estudi es basarà en una sèrie d’entrevistes als responsables d’un seleccionat grup de grans empreses catalanes i a directius d’institucions relacionades amb l’exportació com les propies ACCIÓ i ICEX.

A partir d’aquestes entrevistes s’elaborarà un informe que es farà públic en un esdeveniment presencial. L’esdeveniment, previst per a la primavera 2018 serà obert al públic i consistirà en una taula rodona amb representants de les empreses i intitucions públiques que han participat, una escola de negocis i dos especialistes en la utilització de l’idioma com a element de màrqueting.

Albert Cortada
Albert Cortada

En paraules d’Albert Cortada, president de GENTIC, “El projecte respon als objectius de GENTIC d’ajudar a les seves empreses associades, i al sector TIC en general, a conèixer amb detall la situació i les necessitats reals i concretes, en cada moment de les empreses en transformació, per poder dissenyar i oferir productes i serveis que solucionin els problemes detectats “.

D’altra banda l’estudi vol aportar informació perquè Tetúlia Digital i GENTIC puguin organitzar seminaris, cursos i esdeveniments que ajudin els directius de les empreses en transformació a conèixer i comprendre millor la nova cultura i les necessitats i possibilitats que implica realitzar adequada i correctament el procés de transformació digital.

“… ajudar les empreses catalanes a transformar adequadament …” manifesta Albert Cortada, “… és un dels objectius de la nostra associació”, que ja ha iniciat aquest camí amb l’organització per dos anys consecutius del #GENTICDAY un esdeveniment definit ja pel sector com “la gran trobada del sector TIC de tota Catalunya” en què participa l’Administració, la Universitat, responsables de les organitzacions municipals, associacions de productors i usuaris de les TIC, col·legis professionals, empresaris, emprenedors i públic en general. Un esdeveniment de sis hores en què les TIC de tot el territori català poden difondre, aprendre, relacionar-se i en definitiva posar-se al dia en aquesta importantíssima i ineludible realitat que hem anomenat “Transformació Digital”.

Babel21, GENTIC, Tertúlia Digital