Skip to main content

Quina és la diferència entre Broadcast, Multicast i Unicast?

Koovik, empresa sòcia de GENTIC, ens explica els secrets del Streaming IPTV.

Entendre com funciona la distribució de vídeo digital de IPTV és senzill. Cal veure la xarxa LAN com una seqüència de dades que es mouen des de la capçalera d’IPTV fins als usuaris que reben els corrents de vídeo.

La capçalera de la IPTV és un conjunt de dispositius dedicats a la ingesta de vídeo digital d’un ampli ventall de fonts. Aquestes inclouen satèl·lit, digital terrestre, digital cable, HDMI, SDI, CVBS, IP, etc. Es dediquen a convertir el vídeo en un format adequat per a la distribució d’IPTV.

Bàsicament hi ha tres mètodes per a la distribució de continguts d’IPTV a través d’una LAN:

Broadcast, Multicast i Unicast
Broadcast, Multicast i Unicast

En una configuració Broadcast, la capçalera de streaming transmet tots els streams de vídeo a tots els dispositius de la xarxa. En aquest cas, no importa el programa que es vulgui mostrar a cada dispositiu. Correspon a cada player processar la seqüència de dades senceres, extreure el stream SPTS del programa que ha de reproduir i descartar els altres.

Una xarxa Broadcast pot ser assimilada per una xarxa CATV on la capçalera transmet tots els canals RF a totes les TVs de la xarxa. En aquest cas, correspon a cada TV la funció de sintonitzar el canal que es desitja veure i descartar la resta.

Segueix llegint el post

Publica el teu post a gentic.org