Skip to main content
Aposta de la Generalitat pel 5G

El Govern centrarà les inversions TIC en la promoció de la tecnologia 5G

Es buscarà el desplegament i desenvolupament d’infraestructures 5G arreu del territori català.

La voluntat final és convertir Catalunya en un hub mundial d’aquesta tecnologia.

La Generalitat de Catalunya ha autoritzat un bloc de licitacions que sumen un valor estimat de 889 milions d’euros amb un impacte directe i indirecte clar en el conjunt industrial del sector TIC català.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha rebut llum verda per licitar serveis relacionats amb les comunicacions de veu, el manteniment de les aplicacions actuals i part dels centres de processament de dades (CPD) de la Generalitat de Catalunya.

Priotització de la tecnologia 5G

La promoció de la tecnologia 5G ha esdevingut una “prioritat del govern i de país”, segons s’ha informat des de la Generalitat. Els projectes d’innovació en 5G rebran un tracte preferencial a l’hora de rebre la licitació. En aquesta línia també s’ha fet especial menció a la iniciativa ‘5GBarcelona’, que inclou tots els projectes d’aquest tipus.

També rebran especial interès els licitadors que presentin projectes 5G aplicats a l’administració. L’objectiu és que la tecnologia impacti en els diferents àmbits del Govern i doni resposta tant a necessitats actuals com nous serveis i projectes dels diferents departaments.

Aposta per una administració oberta, digital i eficient

Una de les novetats principals és la voluntat del Govern d’implantar un sistema de comunicacions unificades dins la Generalitat. L’Administració buscarà iniciar una iniciativa que permeti promoure la digitalització de tots els entorns i maneres de treballar del govern, aprofitant les capacitats tecnològiques del núvol.

La integració de tots els sistemes, des de qualsevol dispositiu, ha d’afavorir noves maneres de treballar, de connectivitat, en diverses ubicacions, al servei d’una major eficiència en l’atenció al ciutadà.

Més competència i més concurrència del sector TIC

Pel que fa al contracte de manteniment de les aplicacions de la Generalitat, valorat en 624 milions d’euros, el Govern ha volgut prioritzar la concurrència i la competència dins les empreses tecnològiques de Catalunya. L’objectiu del Departament és potenciar el teixit industrial del sector TIC com un sector clau en l’economia del país i motor de creació d’ocupació. Avui el sector TIC està format per 15.000 empreses que donen feina al 5% de la població ocupada de Catalunya.

Per donar a conèixer i difondre al màxim aquestes licitacions, el departament de Polítiques Digitals convocarà la primera setmana de setembre tot el sector TIC per exposar els aspectes més rellevants de la nova estratègia d’aprovisionament del govern de Catalunya.