Skip to main content

Les sessions de Jordi Marin tindran lloc els dies 18 (Mataró), 19 (Manresa) i 21 (Vic).

Les sessions de Jordi Marin tindran lloc els dies 18 (Mataró), 19 (Manresa) i 21 (Vic).

Les sessions de Jordi Marin tindran lloc els dies 18 (Mataró), 19 (Manresa) i 21 (Vic).