Skip to main content

Avís Legal

Dades identificatives.

GENTIC, Grup d’Empreses de Noves Tecnologíes de la Informació i la Comunicació del Maresme.

Av. Ernest Lluch 32, Mataró 08302
Parc Tecnològic TECNOCAMPUS Mataró – Maresme Torre TCM2

NIF: G63212617
Tel. 937 379 917
Adreça electrònica: info@gentic.org
Objecte.

L’objecte de les presents condicions generals és regular l’ús que puguin fer els usuaris del web de GENTIC, Grup d’Empreses de Noves Tecnologíes de la Informació i la Comunicació del Maresme. (d’ara endavant el Web), que actualment es troba allotjat a l’URL http://www.gentic.org, sens perjudici de que certs serveis i continguts dins el Web es sotmetin a les seves pròpies condicions.

Accés i ús del Web.

L’accés i l’ús del Web tenen caràcter gratuït per als usuaris i no exigeixen el registre previ de l’usuari per norma general. Això no obstant, l’accés i ús de certes informacions i serveis oferts a través del Web només poden dur-se a terme si l’usuari s’ha registrat prèviament.
En el cas del registre d’usuaris a través d’identificadors i mots de pas, tant l’identificador com el mot de pas pertanyeran exclusivament a la persona a qui es concedeixen. L’usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat tant l’identificador com el mot de pas en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint per tant tots els possibles danys o conseqüències de qualsevol tipus que puguin derivar-se del trencament o revelació del secret.

Utilització de la informació.

La propietat intel•lectual de la informació, dades, continguts, bases de dades, dissenys, codis font, estructures de navegació i altres serveis o productes telemàtics integrats al Web són propietat exclusiva de GENTIC, per la qual cosa l’usuari es compromet a no infringir cap dret derivat de la propietat industrial o intel•lectual, i queda expressament prohibida la seva reproducció total o parcial, comunicació pública, distribució o qualsevol forma d’explotació, llevat dels casos en què s’hagi obtingut el consentiment previ i per escrit de GENTIC. L’usuari es compromet a utilitzar aquesta informació i serveis exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés o dels resultats obtinguts gràcies a la utilització del Web, excepte quan hagi obtingut el consentiment exprés de GENTIC. L’usuari s’obliga a no utilitzar les facilitats i capacitats del Web per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei, o per intentar atreure els usuaris cap a altres serveis competidors.

Funcionament del Web.

GENTIC podrà realitzar les modificacions que estimi convenients al Web, incloent la possibilitat d’incorporar serveis i continguts addicionals als actuals o bé suprimir-los, si s’escau. GENTIC podrà modificar el Web quan consideri oportú i podrà bloquejar-ne l’accés a la totalitat o una part dels usuaris per procedir a realitzar les modificacions o reparacions que consideri necessàries en qualsevol moment. En cap cas GENTIC serà responsable del funcionament inadequat del sistema quan es degui a una configuració defectuosa dels equips de l’usuari o a una capacitat insuficient per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei. GENTIC es compromet a realitzar tots els esforços necessaris per mantenir actualitzada la informació i els continguts que introdueixi al Web, si bé l’usuari ha de saber que poden existir incorreccions en els continguts i serveis inclusos al Web, els quals, si s’escau, GENTIC procedirà a reparar amb la màxima rapidesa tan aviat com en tingui coneixement.

Ètica i responsabilitat derivada de l’ús d’Internet i del Web per part de l’usuari.

GENTIC no serà en cap cas responsable de l’ús que l’usuari faci del Web. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta durant l’ús del Web, o dels recursos posats a la seva disposició, que atempti contra els drets de propietat intel•lectual o industrial de GENTIC o de tercers, que vulneri o transgredeixi l’honor, la intimitat personal o la imatge de tercers, o que sigui il•lícita o atempti contra la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a GENTIC davant qualsevol possible reclamació, judicial o extrajudicial, que pugui presentar-se en contra seva com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà cap tipus de destrucció, alteració, inutilització o dany a les dades, programes o documents electrònics propietat de GENTIC, així com d’introduir a la xarxa programes, virus, applets o qualsevol instrument físic o electrònic que causi o sigui susceptible de causar qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, el sistema o els equips de tercers. Queda expressament prohibit esborrar o modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, enviar missatges de correu massiu amb fins comercials o publicitaris, així com dur a terme qualsevol tipus d’activitat o pràctica que transgredeixi els principis de bona conducta generalment acceptats entre els usuaris d’Internet.

Signes distintius

Tots els signes distintius, com ara marques, noms comercials, etc., que apareixen al Web estan protegits per la legislació vigent en matèria de marques, per la qual cosa els usuaris no podran realitzar cap reproducció, comunicació, explotació o utilització dels mateixos llevat que hagin obtingut el consentiment previ per escrit del titular.

Confidencialitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment del que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD), informem de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal dels usuaris creat sota la responsabilitat de GENTIC amb la finalitat de realitzar tasques d’informació i promoció de les activitats i serveis de GENTIC. Aquest fitxer consta inscrit al Registre General de Protecció de dades. En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, segons els termes i condicions previstos per la mateixa LOPD, a la direcció: GENTIc, Av. Ernest Lluch 32 Parc Tecnològic TECNOCAMPUS Mataró – Maresme Torre TCM2, Mataró 08302 indicant expressament el dret concret que desitja exercitar.

El tractament de les vostres dades té com a finalitat que pugueu accedir i utilitzar els serveis del Web, així com rebre informació de les activitats, esdeveniments, productes i serveis que ofereix GENTIC.

El fet de no facilitar, o facilitar parcialment, les dades de caràcter personal sol•licitades al formulari electrònic podria suposar que GENTIC no pogués atendre la vostra sol•licitud.

GENTIC es compromet al compliment de la seva obligació de protecció de les dades de caràcter personal, així com del seu deure de conservar-les, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament, mal ús, accés no autoritzat o robatori, tenint en compte, en tot cas, l’estat de la tecnologia.

Ús de cookies

GENTIC informa que teniu instal•lades galetes al vostre sistema. Les galetes són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins el disc dur del vostre ordinador. Quan navegueu a través de la pàgina web de GENTIC, el servidor de GENTIC podrà reconèixer la galeta i proporcionar informació sobre la vostra darrera visita. La majoria de navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però podeu configurar el vostre navegador per ser avisats a la pantalla del vostre ordenador sobre la recepció de galetes, i d’aquesta manera impedir-ne la instal•lació al disc dur.

Subscripció a Serveis

En compliment dels articles 21 i 22 de la Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), es sol•licitarà el consentiment exprés de l’Usuari per a la subscripció a determinats serveis que puguin oferir-se de la manera que s’estableixi per a cada possible servei.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d’aquest Avís Legal es regiran per la legislació espanyola i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Mataró.