El fort creixement del comerç electrònic suposa un repte per al sector de la logística i el transport i això es reflecteix en el mercat immobiliari, amb una demanda creixent d’instal·lacions logístiques i magatzems. Barcelona, que a finals d’any tindrà quatre centres logístics d’Amazon, mostra més dinamisme que Madrid, fet que es tradueix en una demanda més elevada de superfície i preus més alts.

…lee la noticia completa en: El País

Original Source

Gentic